Kvalifikace - osvědčení

 

Tomáš Výška – osvědčení revizní technik

Tomáš Výška – příloha k osvědčení

Tomáš Výška – certirfikát zkušebního komisaře manipulačních vozíků

Tomáš Výška – prohlídky vázacích a upínacích řetězů

Tomáš Výška – prohlídka ocelových lan a textilních vázacích prostředků

Tomáš Výška – osvědceni zkušebního technika pro technické kontroly manipulačních vozíkůJsme v Asociaci odborných pracovníků pro zdvihací zařízení-ČR

Tomáš Labecký – osvědčení revizní technik